tocyn-teulu

TOCYN TEULU DYDD SADWRN

Mae tocynnau teulu (2 oedolyn ac 1 neu fwy o blant) ar gael ar y drws ddydd Sadwrn rhwng 11:30yb a 4:00yp, am £20 yn unig!

Mae ‘na ddigonedd o ddigwyddiadau i gadw plant ac oedolion yn hapus!

family-ticket

SATURDAY FAMILY TICKET

Family (2 adults and 1 or more children) tickets are available on the door on Saturday between 11:30am and 4:00pm, for only £20!

There are plenty of events to keep children and adults happy!