AM WYL CRUG MAWR | ABOUT CRUG MAWR FESTIVAL

Gwŷl gerddorol dau ddiwrnod ar gyrion Aberteifi, wedi ei leoli yn harddwch cefn gwlad Ceredigion ar safle hanesyddol Brwydr Crug Mawr. Bydd rhai o dalentau mwyaf Cymru yn cymryd rhan, gan gynnwys H a’r Band, Swnami, Candelas, Y Bandana, R.Seiliog, Ail Symudiad, Sen Segur, Yr Eira, Y Ffug, a llawr iawn mwy. Eleni, bydd pedwar llwyfan, ynghyd a phabell ddawns Corryn Du, cyfleusterau bwyta, pabell gwrw, stondinau ac ardalaloedd i blant. Mae’n argoeli i fod yn benwythnos arbennig i’r teulu oll. Prynwch eich tocynnau nawr i osgoi cael eich siomi.

Two day music festival on the outskirts of Cardigan, set in the stunning Welsh countryside on the historic site of the Battle of Crug Mawr. Some of the top Welsh grown talent will be performing, including H a’r Band, Swnami, Candelas, Y Bandana, R.Seiliog, Ail Symudiad, Sen Segur, Yr Eira, Y Ffug and many more. This year, with our four stages, Corryn Du’s dance tent, food facilities, beer tent, stalls, it promises to be a great weekend for the whole family. Buy your tickets now to avoid disappointment.

BLE MAE’R WYL

Yn agos i’r arfordir, ac yn nghanol tiroedd prydferth, mae’n ddigon hawdd ffeindio Gwyl Crug Mawr. Lleolir yr wyl ar gyrion Aberteifi, rhwng y dre ei hun a phentref Penparc ar yr A487. Bydd nifer o arwyddion o amgylch yr ardal i’ch helpu.

WHERE IS THE FESTIVAL

Close to the coast and in beautiful surroundings, it’s easy to find the Crug Mawr festival. It is based on the outskirts of Cardigan, between the town itself and Penparc village on the A487. There will be plenty of signs around the area to help you.