ticedi

Tocynnau | Tickets

Tocyn nos Wener yr 26ain am £15, tocyn dydd Sadwrn y 27ain o Awst o 12pm am £17.50, neu docyn am y penwythnos cyfan am £25. Gallwch brynnu tocynnau drwy ffonio 01239 621200 neu bwcio ar-lein drwy wefan Gwefan Mwldan

Tickets for Friday 26 are £15, tickets for Saturday 27 August from 12pm are £17.50, and tickets for the whole weekend are only £25. Tickets can be bought by phoning 01239 621200 or book online at Mwldan Website

gwersylla

Gwersylla | Camping

Mae’r safle gwersylla a charafanio yn ddi-dal. Bydd toiledau a dŵr ar gael ar y safle.

The camping and caravan site is free of charge. Toilets and running water are available on the site.

contactus

Cysylltu | Contact

Am unrhyw ymholiadau ynglyn â stondinau a gwirfoddolwyr, cysylltwch â oernant@yahoo.co.uk

Any enquiries regarding stalls, volunteers, contact oernant@yahoo.co.uk